O faře v almanachu k 25. výročí BiGy Brno

V září 2015 proběhla oslava 25. výročí znovuotevření Biskupského gymnázia v Brně. Při této příležitosti vyšel almanach, v němž najdeme i text o školní faře, z něhož vybíráme krátký úryvek:

„Fara v Opatově je bezesporu výjimečným místem, kde generace studentů Bigy doslova „strávily mládí“, kde poznávaly své spolužáky i profesory jinak než ve škole a mnohé společně prožily. Že má fara v tomto ohledu stále co nabídnout, potvrzuje i následující citát: ‚Poprvé jsem ji navštívila jako studentka Bigy na třídním výletě a během dalších let jako účastnice každoročních letních a jarních táborů. Moje role na těchto akcích se almanach_bigy_25vyrocisamozřejmě v průběhu let měnila. Také jsem na faru jezdila mnoho let jako vedoucí na seznamovací kurzy pro primány a na jejich školy v přírodě. Naposledy jsem na faře byla letos (2011) na jaře jako třídní učitelka šesťáků, pro něž jsem se zde rozhodla uspořádat školu v přírodě. Strávila jsem tu se svojí třídou nezapomenutelné chvíle, na něž všichni vzpomínáme. Jsem ráda, že jsem se rozhodla uspořádat školu v přírodě v Opatově, neboť dětem se tam velmi líbilo a rády by tam příští rok jely znovu.‘ (Markéta Vaculíková, vyučující na CMcZŠ v Brně).“