Jarní víkendovka BiGystrantů 2017

Poslední víkend v březnu se na opatovské faře konal třídenní pobyt ministrantů z Biskupského gymnázia v Brně. Sešlo se nás pět a k tomu profesor V. Krátký s naším spirituálem otcem Davidem.

Už od začátku výletu v pátek odpoledne byla atmosféra nanejvýš přátelská a zábavná. Po příjezdu do Opatova jsme se ubytovali a šli jsme prozkoumat blízké okolí. Pak už následovala chutná večeře, společenské hry a večerní modlitba.

V sobotu ráno jsme v místním obchodě doplnili zásoby jídla, posnídali jsme výborné opatovské pečivo a pak nám otec David odsloužil mši svatou u příležitosti slavnosti Zvěstování Páně. Připojily se k nám i tři farnice. Následoval oběd, po kterém jsme si odpočinuli, a pak jsme šli na procházku k vodopádům. Po celou cestu jsme se těšili na táborák a plánovali jsme, co všechno spálíme. A když jsme se vrátili zpět, připravili jsme hranici a užívali si ohně. Ale z důvodů chladného počasí jsme si párky a špekáčky upekli v troubě. Večer jsme ještě oslavili narozeniny otce Davida, zahráli jsme si hry a šli spát.

V neděli ráno po snídani a balení věcí následovala nedělní bohoslužba, kterou celebroval otec David. Po mši jsme se pustili do přípravy oběda, a protože jsme se snažili mohli jsme na oběd pozvat opatovského faráře Václava Nováka. Pak už jsme se jen sbalili a po divoké cestě plné objížděk, výluk a přesedání jsme se v pořádku dostali zpět do Brna.

Celý víkend se naprosto vydařil, ale bohužel velmi rychle utekl. Závěrem bych chtěl ještě poděkovat oběma organizátorům, kteří pro nás tuto skvělou akci připravili.

Za ministranty Ondřej Liška