Vzdálenější cíle

Kulturně, historicky či jinak pozoruhodná místa v širším okolí Opatova, která jsou z obce dosažitelná autem, autobusem nebo na kole. Mapka lokalit

Dačice
Zámek
Městské muzeum a galerie
Vycházkový okruh za první kostkou cukru
Kostel sv. Vavřince s věží (vyhlídka)
– 29 km autem


Jaroměřice nad Rokytnou
jaromerice_zamek
Zámek
Muzeum Otokara Březiny
Městská památková zóna
– 26 km autem, 27 km na kole

 

Jihlavazoojihlava
Historické jádro
Městské opevnění a Brána Matky Boží
Podzemí se svítící chodbou
ZOO a lanový park
Akvapark – Vodní ráj
24 km autem, 22 km na kole


Kralice nad Oslavou
Památník Bible kralickébible_kralicka
– 45 km autem

Moravské Budějovice
Zámek
Muzeum řemesel
Pozůstatky městského opevnění
– 25 km autem, 27 km na kole


Náměšť nad Oslavou

Zámek

Městská památková zóna
Náměšťská obora – kulturní a přírodní památka
– 40 km autem

Nová ŘíšeKlášter premonstrátů
– 15 km autem / na kole

IMG_4837
Pekelný kopec
rozhledna
Podoba rozhledny z roku 2014 je inspirována historií města Třebíče. Dřevo-ocelová konstrukce má v půdorysu tvar židovské Davidovy hvězdy a připomíná rovněž architektonické prvky baziliky sv. Prokopa. Stavba tak symbolizuje spojení křesťanství s židovstvím. Pod vedlejším vrcholem severně od rozhledny stojí kovové tee-pee Klubu českých turistů a je zde i vrcholová kniha.
– 18 km autem / na kole


Telč
TELC_namesti
UNESCO – historické jádro, zámek
Městské podzemí
Muzeum techniky
Rozhledna Oslednice
– 22 km autem, 21 km pěšky (žlutá TZ)


TřebíčTR_židovska_čtvrť

UNESCO – bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť
Karlovo náměstí
Městská věž
Říční lázně – Polanka
– 20 km autem, 18 km na kole


Třešť
Trest_betlemy
Betlémy v třešťských domácnostech
– každoročně 26.12. – 2.2.
Schumpeterův dům – betlémy
Bývalá židovská synagoga
Naučná stezka Špičák
– 19 km autem

 

Údolí říčky Brtnice a hrad Rokštejnrokštejn
Přírodovědně i krajinářsky cenné údolí říčky Brtnice o délce asi 6 km před jejím ústím do řeky Jihlavy. Místy řečiště s velkými balvany, na jaře výskyt bledule jarní. Nejcennějšími biotopy jsou zde k jihu orientované stráně se skalními výchozy hostící řadu ohrožených a vzácných druhů rostlin a bezobratlých. V závěru údolí je zřícenina hradu Rokštejna se zbytky dvou paláců a mohutnou hranolovou věží.
– 16 km autem (Panská Lhota), 11 km (Brtnice), údolím vede modrá značka, která není dobře sjízdná na kol