Fara prokoukla a bude to pokračovat

Poslední týden v listopadu byly všechny místnosti na faře s výjimkou Holubníku nově vymalovány, stěny v kuchyni navíc získaly krásný nový vzor. O následujícím víkendu pak na faře proběhl velký úklid, který se zaměřil na binec z malování i na další „drobnosti“ při běžných úklidech opomíjené. Důkladně tak byla vydrhnuta například kuchyň, především prostory kolem sporáků, vysáty byly všechny meziokenní prostory i pod okny kolem radiátorů, vymeteny pavučiny a spousta prachu, provizorně vyspravena pohovka ad. Za tuto práci moc děkujeme skupině vedoucích, kteří v Opatově v létě dlouhodobě organizují dětské tábory. Celý příspěvek